Hạ tầng

Dự án khu dân cư xã Tráng Liệt
Dự án hạ tầng chợ và dân sinh

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu dân cư –chợ dịch vụ và thương mại xã Tráng Liệt, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương.
-    Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc
-    Giá trị hợp đồng: 25.020.137.000 đồng