Tin công ty

Tin công ty

Du Lịch Hạ Long

Du Lịch Hạ Long

​​​​​​​Với chủ trương luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của CBNV nhằm xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hàng năm Công ty đều tổ chức chuyến du lịch hè cho toàn bộ cán bộ công nhân viên và gia đình. Đây là dịp để nghỉ ngơi sau 1 năm làm việc, cống hiến cho công ty, cũng là cơ hội đem mọi người đến gần nhau, gắn kết với nhau hơn.
Lễ khởi công dự án Chợ Cốc

Lễ khởi công dự án Chợ Cốc

Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm duy trì năng lực cạnh tranh của Coteccons.
Lễ khởi công dự án An Nhơn

Lễ khởi công dự án An Nhơn

Lễ khởi công dự án An Nhơn
<<<12>>